Vi tilbyder online booking

Vi tilbyder online booking - Se mereVaccine til kaniner

Med en ny vaccine på markedet er det blevet muligt at vaccinere sin kanin for to potentielt livstruende sygdomme på én og samme tid. Den nye vaccine beskytter mod myxomatose (kaninpest) og RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease). Begge disse virusinfektioner er blevet påvist i Danmark. Vaccinen kan gives til kaniner fra de er 5 uger gamle, og immuniteten varer i 1 år.
Vaccinen hjælper til at nedsætte dødeligheden og de kliniske symptomer ved infektion med RHD og myxomatose.

Nedenfor kan I læse lidt fakta om de to sygdomme:

Symptomer:
Myxomatose (kaninpest)
De typiske symptomer på myxomatose er hævelser omkring øjne, læber, ører, anus og kønsorganer. Desuden vil man kunne se øjenbetændelse, feber, sløvhed og manglende appetit. Bakterielle infektioner kan ofte støde til og resultere i kompliceret lungebetændelse med dødelig udgang.

Rabbit Haemorrhagic Disease (RHD)
Rabbit haemorrhagic disease kan have et meget dramatisk forløb med pludselig død. I andre tilfælde, vil symptomerne være kramper, feber, vejrtrækningsbesvær og blødning fra næsen.

Virus inkubationstid og smitteveje:
Myxomatose (kaninpest)
Myxomatose er en virussygdom, som både smitter fra kanin til kanin, men også gennem insekter såsom myg og lopper. Alle kaniner kan blive smittet med myxomatose, også vilde kaniner. Fra kaninen smittes med myxomatose, kan der gå 5-14 dage, før sygdommen viser sig.

Rabbit Haemorrhagic Disease (RHD)
RHD, også kaldet VHD (Viral Haemorrhagid Disease) forårsages af et calicivirus. Virus er meget smitsomt og smitter både direkte og indirekte. Det vil sige – både ved direkte kontakt mellem kaniner, men også ved kontakt med forurenet vand, foder, fodtøj, skåle og andet, som kan have været i kontakt med afføring fra en smittet kanin. Virus er meget modstandsdygtigt og kan overleve i miljøet i flere måneder.

Sygdommens forløb:
Myxomatose (kaninpest)
Nogle kaniner kan overleve i flere måneder, men mange dør inden for nogle uger, typisk grundet en tilstødende lungebetændelse. Da sygdomsforløbet er langtrukkent og smertefuldt, bliver aflivning anbefalet til mange af de smittede.

Rabbit Haemorrhagic Disease (RHD)
Dødeligheden er meget høj, 90-100 %. Døden indtræffer hurtigt – omkring 12-36 timer efter start af symptomer. Der findes ingen behandling af RHD, men sygdommen kan forebygges med den årlige vaccine.

Forebyggelse af sygdommene:

  • Der findes ingen behandling af myxomatose og RHD, men nu kan begge sygdomme forebygges vha. årlig vaccination.
  • Desuden kan det være en god idé med insektkontrol i form af myggenet eller insektbekæmpelsesmidler.
  • Man skal være varsom, hvis kaninen medbringes til udstillinger eller lignende, hvor mange kaniner er samlet et sted.
  • Undgå at dele kaniners skåle og udstyr imellem flere kaniner.

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse og vaccination af din kanin.