Vi tilbyder online booking

Vi tilbyder online booking - Se mereLaboratorium

Laboratoriediagnostik, blodprøver, urinprøver, celleprøver m.m. er en omfattende og vigtig del af arbejdet med at stille de korrekte medicinske diagnoser.

Tidligere kunne ventetiden på et svar fra et fremmed laboratorium ofte være kritisk. I dag har vi vores eget moderne laboratorium på klinikken og kan i de allerfleste tilfælde have svarene klar indenfor få timer eller endnu hurtigere. Dette kan være afgørende, når behandling skal startes straks.

I nogle tilfælde er formålet at udelukke diagnoser, som helt ville ændre valget af behandling. Vi laver dagligt klinisk-kemiske undersøgelser, hæmatologi (undersøgelser på blodets celler), urin-undersøgelser og celleundersøgelser fra diverse sygdomsprocesser på patienterne.

Laboratoriet er koblet sammen med journalsystemet, så resultater direkte kommer ind i sygehistorien og til enhver tid kan findes igen f.eks. til bedømmelse af udvikling eller bedring.

Enkelte analyser vil fortsat være så specialiserede, at de kun kan foretages på eksternt laboratorium. Disse overføres med kurér og afhentes herfra med få timers varsel.

En stor del af laboratoriearbejdet består af prøver, der undersøges før operation eller narkose for anden behandling. Dette er med til at sikre forløbet for den enkelte patient.

Vi laver også flere og flere forebyggende undersøgelser f.eks. på ældre dyr, så tidlige forandringer kan opdages, inden tydelige symptomer ses. Dette svarer til udvidet helbredsundersøgelse af mennesker.