Open/close main navigation

Laboratorium

Laboratoriediagnostik, blodprøver, urinprøver, div. celleprøver m.m. er en omfattende og meget vigtig del af arbejdet med at stille de korrekte medicinske diagnoser.

Tidligere kunne ventetiden på et svar fra et fremmed laboratorium ofte være kritisk og endnu oftere i hvert fald frustrerende. I dag har vi vores eget moderne laboratorium på klinikken og kan i de allerfleste tilfælde have svarene klar indenfor få timer eller endnu hurtigere. Dette kan være afgørende, når relevant behandling skal startes straks.

I nogle tilfælde er formålet at udelukke diagnoser, som aldeles ville ændre valg af behandling. Vi udfører dagligt klinisk-kemiske undersøgelser, hæmatologi (undersøgelser på blodets celler), urin-undersøgelser og celleundersøgelser fra diverse sygdomsprocesser på vores patienter.

I vores galleri kan du se billeder, herunder fra vores laboratorium. Klik her

Laboratoriet er koblet direkte sammen med journalsystemet, så resultater automatisk kommer ind i sygehistorien og til enhver tid kan findes frem igen f.eks. til bedømmelse af udvikling eller bedring.
Enkelte analyser vil fortsat være så specialiserede, at de kun kan foretages på referencelaboratoriet. Disse overføres med kurer-transport og afhentes herfra med få timers varsel.

En stor del af laboratoriearbejdet udgøres af prøver, der undersøges før en operation eller narkose for anden behandling. Dette er med til bedst muligt at sikre forløbet for den enkelte patient.

Vi laver også i stigende omfang forebyggende undersøgelser f.eks. på ældre dyr, så tidlige forandringer kan opfanges, inden egentlige symptomer viser sig. Dette svarende til udvidet helbredsundersøgelse af mennesker.

Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om laboratorieundersøgelser.