Open/close main navigation

Kikkert-operation

Hvor man ved traditionel kirurgi skærer åbninger, store nok til direkte at kunne se – og håndtere organer og sygdomsprocesser, udnytter man ved kikkertoperation en kamerateknologi, der viser patientens indre i klare, forstørrede billeder på en monitor.

Der anvendes avancerede, slanke, kirurgiske instrumenter, som indføres gennem små kanaler (porte el. trokarer) i kropsvæggen. Under fuld narkose fyldes bughulen med medicinsk kuldioxid til et kontrolleret tryk. Man kan herved se organerne fremstå tydeligere fra hinanden, hvilket giver et særdeles godt overblik, og som følge af forstørrelseseffekten kan man også se langt flere detaljer.
Det er en klar forbedring for patienten, at indgreb på organerne foretages så at sige, der hvor de er placeret, fremfor at disse ofte i nogen grad må trækkes frem i operationssåret for at kunne håndteres eller behandles. Også af denne grund er smerte eller ømhed efter kikkertoperation i reglen mindre end ved åben kirurgi.

Vi oplever generelt patienterne være betydeligt hurtigere på benene end før, og sammenlignende undersøgelser i litteraturen har da også kunnet dokumentere dette. Ligeledes er sårkomplikationer på de ganske små sammensyninger (ofte kun et enkelt sting) meget sjældne.

Ved operationen indgår en del mere teknologisk udstyr end ved vanlig kirurgi, og der medvirker også en til to personer ekstra. Alle patienter overvåges (monitoreres) af specialuddannet personale, og vi anvender respirator, som trækker vejret for patienten, indtil alt er vel overstået.

Har du spørgsmål til kikkertoperation/laparoskopi, er du meget velkommen til at ringe til os.

Hvis du har lyst til at læse en hundeejers beskrivelse, kan du klikke her.

I vores klinik-galleri kan du også se billeder fra kikkertoperation. Klik her